ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

SADIKOĞLU vermiş olduğu hizmet sunumunda, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile yönetilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

SADIKOĞLU ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Standardını kuruluşuna en temel ilke alarak yapmış olduğu faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize ederek, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılmasını amaçlayan bir standart çerçevesinde yönetilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına almaktadır.Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluşumuz toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu vermektedir. Kuruluşumuzun faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

SADIKOĞLU OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Standardı ile iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir.Bu yönetim sistemi ile zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemekteyiz.